วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติความเป็นมาของภาษาจาวา          ในปี ค.ศ. 1991 ทีมวิศวกรของ Sun Microsystems นำทีมโดย James Gosling ได้พัฒนาโปรเจ็คขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่า "Green Project" เพื่อทำการวิจัยพัฒนาและสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาด สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

          Gosling มีหน้าที่ในการสร้างภาษาใหม่ขึ้นสพหรับติดตั้งให้กับอุปกรณ์เพื่อควบคุมให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาษาที่สร้างขึ้นต้องเปฌนภาษาที่เป็นขนาดเล็ก เพื่อที่อุปกรณ์เหล่านี้จะได้ไม่ต้องใช้หน่วยประมวลผลที่สูงมากนักสำหรับการประมวลผล

          สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งคือภาษาที่สร้างขึ้นนี้จะต้องเป็นภาษาที่ไม่ยึดติดกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพียงแบบใดแบบหนึ่งด้วย (เรียกว่า platform-independent)

          ต่อมาภาษานี้ก็ได้รับการพัฒนาจนออกมาเป็นผลสำเร็จ พวกเขาได้ตั้งชื่อภาษานี้ว่า "Oak" แต่หลังจากได้ทำการตรวจสอบพบว่ามีผู้จดทะเบียนชื่อ "Oak" เป็นภาษาโปรแกรม (programming language) แล้ว พวกเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "Oak" มาเป็น "Java" แทน

          ปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อเปิดตัวโปรเจ็คนี้เข้าจริงๆ กลับไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถหาตลาดที่จะมารองรับเทคโนโลยีนี้ได้ เป็นผลให้โปรเจ็คต้องหยุดชะงักลง

          ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 Bill Joy ได้เสนอความคิดว่า "ทำไมจึงไม่นำภาษาจาวามาใช้งานบนอินเตอร์เน็ต" นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น เพราะต่อมาได้มีการพัฒนา "WebRunner" ขึ้น (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "HotJava") ซึ่งเป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่มีความสามารถมากกว่าการเป็นได้แค่ตัวแสดงผลข้อมูล โดย WebRunner สามารถเรียกโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวา คือ Java applet ให้มาทำงานใหเว็บเพจได้ ซึ่งการเปิดตัว Netscape browser ด้วย นับจากนั้นมาจาวาก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

เครดิตประวัติ java หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรม ภาษา JAVA ของ อรพิน ประวัติริสุทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น